7/13/2009

CarA MEMENANGKAN POLIGAMI

caranya apabila kumpul dengan suami anda, maka pada itu harus mengaku puas, meskipun bertentangan dengan perasaan anda dan jangan mengeluh yang membuat suami anda merasa tersinggung, selain itu pada waktu bersetubuh anda selalu mengatakan suara suara yg menambah rangsangan dan gairah suami anda, kalau anda melakukannya secara terus menerus, tentu suami anda tambah sayang dan anda dapat memengkan poligami tersebut.

No comments: